Hopp til innhold

Referanser

Asker Entreprenør AS. Diverse løpende assistanse på forskjellige prosjekter
Bermingrud Entreprenør AS. Diverse løpende assistanse på forskjellige prosjekter
BetonmastHæhre Ringerike AS. Diverse løpende assistanse på forskjellige prosjekter
NCC Norge AS. Vintervedlikehold Statens Vegvesen. Krattrydding langs vei. Bistand bygg og anlegg.
Ringerike Boligstiftelse. Vaktmestertjenester Hov gård og Krokenveien omsorgssentre
Eiendomsservice Ringerike As. Div forefallende bistand, bl.a trefelling
Buskerud Fylkeskommune. Vintervedlikehold og grøntvedlikehold skolebygg
Vestre Viken HF. Vintervedlikehold Ringerike Sykehus og Røysetoppen
Viksveien 2 Boligsameie. Større malejobb, boligblokk og garasjeanlegg
Hole utbyggings- og eiendomsselskap, Jan Solberg. Vintervedlikehold flere eiendommer
Lafton Eiendom AS. Vintervedlikehold flere eiendommer
Venåsen Eiendom AS. Vintervedlikehold flere eiendommer

På forespørsel kan vi oppgi en rekke privatpersoner som referanser på små og store jobber innen alle våre arbeidsområder.

Noen av borettslagene/sameiene vi har avtale med om sommer- og/eller vintervedlikehold:

Haugbo Brl
Sameiet Norberg Terrasse
Lotunet Velforening
Lostajet rekkehusfelt
Sameiet Haga Terrasse
Sameiet Molvald Terrasse
Sameiet Kongshaugen
Sameiet Hønen gård
Sameiet Hofsfossveien 3-5
Arnegårdsbakken boligsameie
Veienmoen Velforening
Bålerud Velforening
Boligsameiet Telegrafalleen 2A
Ringeriksgt. 18 Brl
Furuholtet Brl
Sameiet Helgerud Vest
Steinsåstunet Boligsameie

Ønsker du mer informasjon?